با نظر به اینکه یکی از شرایط سلامتی روح و جسم نظافت و پاکیزگی است ، نظافت یعنی پاک شدن از هر گونه آلودگی و دوری جستن از هر چیزی که به بدن و روح انسان ضرر می رساند.

آلودگی وکثیفی ضمن اینکه سبب بسیاری از بیمارهای روحی وجسمی می شود راحتی وآسایش انسان را هم از او می گیرد و کم کم تمیزی وپاکیزگی از او سلب می شود.

فواید نظافت

۱- نظافت جذابیت مکانها و محیط را تضمین می کند. زدودن کف ها دیوارها از گرد وخاک وآشغال ونظافت بهداشتی و ضدعفونی ، زیبایی آن مکان را دو چندان می کنند.

۲-  نظافت ابتدا سلامتی یک محیط سالم را فراهم می کند. در هر مکانی بهداشت و نظافت لازم وضروری است بدین جهت که اگر نظافت بهداشتی رعایت نشود باکتری ها بیشتر می شوند وبعضی باکتری های خطرناک باعث بیماری ها و مرگ می شوند.

۳- نظافت لوازمی چون مبلمان ،پرده ،فرش وغیره سطوح آنها را حفاظت می کند و همچنین عمر آنها را افزایش می دهد.

۴- نظافت باعث می شود که لوازم اضافی را از محیط جمع آوری کرده واحتمال خطرات ناشی از آنها از بین برود.

۵- نظافت باعث نظم بیشتر و راحتی کار و فعالیت در محیط می شود.

Pin It