نظافت منزل یا به گفته ای «بشور و بساب» یکی از کارهای سخت مربوط به خانه است. یکی از دغدغه‌های خانم های ایرانی این است که لوازم منزل را به بهترین شکل تمیز کنند . گردگیری و نظافت کاری است که حداقل هفته‌ ای یک بار در تمام خانه‌‌ها انجام می‌شود که اگر در نظافت منزل و شیوه‌ی آن نابلد باشید، این کار برایتان سخت و طاقت فرسا می شود در حالی که اگر با شیوه‌ی درست نظافت آشنایی داشته باشید و از انواع وسایل نظافت مناسب منزل استفاده کنید، این کار خیلی سریع انجام می شود.

نظافت منزل از بخش های جدا نشدنی زندگی هر فردی می باشد و از موارد بدیهی اما مهم می باشد. نظافت منزل از گذشته تا به امروز مطرح بوده و شامل پاکیزه نمودن تمامی فضای داخلی و همچنین وسایل موجود در منزل می باشد. اما نحوه پیاده سازی نظافت منزل با مرور زمان و تغییر سبک زندگی افراد، دستخوش تغییر شده است.

به عبارت دیگر، در تعریف نظافت منزل باید زمان و مکان را نیز در نظر بگیریم. منطقه جغرافیایی نیز بر تعریف نظافت منزل موثر است .

برای مثال در خانه های ویلایی نظافت حیاط منزل نیز از مواردی است که بر موارد روتین نظافت اضافه شده است در منازل آپارتمانی، نظافت منزل موارد متعددی را شامل می گردد من جمله نظافت راه پله ها و حیاط منازل که به صورت مشاع می باشند.

Pin It