نظافت منزل و نظم دادن به وسایل خانه، به ویژه تغییر رنگها و ایجاد تنوع در دکوراسیون احساس خوشایندی را با خود به همراه دارد، تمیز بودن محل کار و زندگی تاثیر مثبتی بر روحیه افراد دارد و زندگی را از یکنواختی خارج میکند .

تنوع و تمیزی محیط اطراف در پیشگیری از افسردگی بسیار موثر است ، بنابراین یک خانه تکانی ساده سلامت روان افراد خانواده را تا حد زیادی تامین میکند.

بر اساس یک تحقیق علمی درمورد نظافت منازل این تنیجه حاصل شد که در خانه نامرتب افراد دچار افسردگی خفیف و بی حوصلگی مداوم شده و هیچ تمایلی برای برگشت به خانه بعد از اتمام ساعات کاری نداشتند و حتی بحثهای خانوادگی و بهانه گیری های بی دلیل در خانه ۲۳% افزایش پیدا کرده بود ، به همین دلیل پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که روزانه ۲۰ دقیقه نظافت منزل سلامت روان را تضمین میکند .

نظافت منزل در دو بعد روحی و جسمی بر انسان تاثیر میگذارد که میتوان ادعا کرد بعد روحی نظافت منزل و بهداشت پیرامون ما مهمتر از بعد جسمی آن است .

هر گونه آلودگی و بی نظمی بر روحیه انسان تاثیر منفی میگذارد و موجب اضطراب میشود از طرفی نظافت منزل و پاکیزگی احساس آرامش را در پی دارد بنابراین می توان گفت خانه تکانی در کاهش اضطراب موثر است.

Pin It