فرم استخدام

از دوستان علاقه مند به همکاری با مجموعه تی شو تقاضا می شود فرم زیر را  تکمیل نمایند.

اطلاعات شخصی
ازدواج

اطلاعات تماس
نام رابط
اطلاعات تحصیلی
تاریخ کار
دپارتمان:

تاریخ شروع:

ارسال